Alla genomförda opinionsundersökningar

Denna sida visar alla de undersökningar som utgör datagrunnlaget för denna sidan. De är sorterade i fallande kronologisk ordning efter genomförande, och organiserade per år.

Notera att institut är listade under det namn de går under idag, vilket inte nödvändigtvis är samma namn som institutet hade då undersökningen genomfördes.

Alla undersökningar publicerade november
PubliceradPeriodInstitutModeraternaLiberalernaCenterpartietKristdemokraternaFeministiskt InitiativSocialdemokraternaVänsterpartietMiljöpartietSverigedemokraternaÖvriga partier
13 jan3 - 10 janDemoskop24.3 %4.7 %9.4 %2.6 %2.1 %26.7 %8.1 %4.7 %16.2 %1.2 %
19 jan9 - 17 janInizio21.3 %4.7 %9.7 %3.7 %1.0 %25.8 %6.9 %4.3 %21.5 %1.1 %
21 jan9 - 19 janSifo21.9 %5.3 %9.3 %2.6 %2.1 %29.7 %8.0 %4.3 %16.0 %0.8 %
22 jan12 - 16 janYouGov21.4 %4.5 %8.9 %2.8 %2.6 %21.5 %8.1 %3.9 %24.7 %1.6 %
23 jan12 - 18 janSentio18.4 %5.5 %8.9 %3.9 %3.0 %21.8 %9.1 %5.4 %22.3 %1.7 %
26 jan2 - 22 janNovus22.4 %5.4 %9.3 %3.3 %2.0 %26.9 %7.7 %4.4 %17.7 %0.9 %
31 jan12 - 22 janIpsos23.0 %7.0 %9.0 %3.0 %2.0 %25.0 %8.0 %4.0 %16.0 %3.0 %
9 feb31 jan - 8 febSifo19.8 %5.9 %11.6 %3.9 %2.1 %27.3 %7.4 %4.6 %16.5 %0.9 %
9 feb31 jan - 8 febDemoskop18.5 %5.8 %11.1 %3.6 %2.1 %26.9 %9.0 %4.7 %17.5 %0.8 %
16 feb5 - 14 febInizio19.8 %5.4 %10.9 %4.2 %1.2 %25.0 %7.3 %3.7 %21.5 %1.0 %
19 feb6 - 16 febSifo20.4 %5.6 %11.8 %3.6 %1.9 %27.5 %6.9 %4.9 %16.8 %0.6 %
22 feb8 - 20 febIpsos20.0 %6.0 %12.0 %3.0 %2.0 %27.0 %7.0 %4.0 %17.0 %2.0 %
22 feb17 - 20 febYouGov17.0 %4.2 %11.8 %3.6 %2.5 %23.5 %8.1 %3.9 %23.9 %1.5 %
23 feb23 jan - 19 febNovus19.1 %5.3 %11.5 %3.1 %2.3 %27.1 %7.8 %4.5 %18.5 %0.8 %
23 feb16 - 20 febSentio16.7 %4.6 %10.7 %3.0 %1.7 %23.2 %8.2 %3.6 %26.9 %1.4 %
10 mar28 feb - 7 marDemoskop16.6 %5.1 %12.1 %3.0 %2.0 %27.8 %7.9 %5.7 %18.2 %1.6 %
16 mar8 - 14 marInizio17.6 %4.7 %12.1 %4.0 %1.6 %25.7 %7.1 %3.1 %22.2 %1.9 %
17 mar9 - 13 marSentio15.2 %3.9 %11.0 %2.4 %3.0 %24.1 %8.9 %3.4 %26.0 %2.1 %
18 mar6 - 16 marSifo18.4 %5.7 %14.2 %2.8 %1.3 %28.7 %7.1 %4.5 %16.7 %0.6 %
22 mar9 - 19 marIpsos17.0 %7.0 %13.0 %3.0 %2.0 %27.0 %8.0 %5.0 %18.0 %-
22 mar17 - 20 marYouGov15.4 %6.5 %12.5 %3.0 %3.4 %22.0 %8.7 %3.5 %23.9 %1.1 %
23 mar20 feb - 19 marNovus18.0 %5.9 %12.2 %3.2 %2.0 %26.7 %7.1 %3.6 %19.2 %2.1 %
7 apr28 mar - 6 aprDemoskop17.8 %6.0 %13.5 %2.8 %1.8 %26.2 %7.4 %5.7 %17.8 %1.0 %
12 apr7 - 10 aprSentio15.8 %4.8 %8.7 %3.7 %2.2 %23.3 %7.2 %4.8 %27.2 %2.3 %
15 apr3 - 12 aprSifo17.5 %5.4 %13.8 %2.9 %1.8 %29.9 %8.2 %3.2 %16.7 %0.6 %
19 apr20 mar - 16 aprNovus16.4 %5.2 %12.6 %3.4 %2.5 %28.2 %7.4 %4.2 %19.0 %1.1 %
19 apr12 - 18 aprYouGov15.6 %5.5 %12.8 %3.6 %2.5 %24.1 %6.3 %2.7 %25.6 %1.3 %
20 apr10 - 17 aprInizio16.8 %4.4 %12.5 %4.6 %-28.3 %6.7 %2.5 %21.2 %3.0 %
28 apr18 - 27 aprSifo18.1 %5.5 %13.0 %2.6 %-29.2 %7.8 %5.0 %16.5 %2.3 %
29 apr4 - 19 aprIpsos17.0 %6.0 %12.0 %4.0 %2.0 %29.0 %8.0 %3.0 %18.0 %1.0 %
3 maj24 apr - 1 majInizio16.8 %5.0 %13.3 %4.7 %-26.5 %6.9 %2.9 %20.7 %3.2 %
4 maj28 apr - 3 majDemoskop18.0 %5.5 %12.8 %3.7 %3.3 %27.8 %6.6 %4.6 %17.3 %0.4 %
10 maj5 - 8 majSentio17.9 %4.8 %10.6 %2.5 %2.6 %24.0 %8.1 %4.1 %23.2 %2.2 %
11 maj27 apr - 7 majNovus16.4 %5.3 %12.2 %3.9 %1.9 %28.3 %7.5 %4.3 %19.5 %0.7 %
14 maj2 - 11 majSifo17.5 %5.7 %12.6 %2.7 %2.6 %29.5 %7.8 %3.7 %16.6 %1.3 %
17 maj11 - 15 majYouGov16.0 %5.4 %12.8 %2.9 %2.6 %25.3 %8.1 %2.1 %23.6 %1.2 %
19 maj10 - 17 majInizio16.8 %4.7 %13.6 %4.2 %-25.7 %7.2 %3.0 %20.8 %4.0 %
24 maj9 - 22 majIpsos15.0 %7.0 %13.0 %4.0 %2.0 %26.0 %9.0 %3.0 %19.0 %2.0 %
1 jun28 apr - 28 majSCB18.1 %5.0 %11.3 %3.2 %-31.1 %6.3 %4.5 %18.4 %2.1 %
8 jun1 - 5 junSentio15.9 %4.2 %11.2 %3.5 %2.5 %24.7 %7.9 %3.1 %25.0 %2.0 %
8 jun30 maj - 7 junDemoskop18.2 %4.8 %11.0 %2.6 %2.6 %26.7 %8.9 %3.1 %20.2 %1.9 %
17 jun6 - 13 junInizio16.4 %4.2 %12.8 %4.4 %-27.4 %6.7 %3.1 %20.4 %4.6 %
18 jun8 maj - 4 junNovus16.6 %5.6 %13.3 %3.1 %2.0 %27.3 %7.6 %4.3 %19.3 %0.9 %
18 jun5 - 15 junSifo15.9 %6.2 %13.4 %2.9 %2.1 %29.2 %7.7 %4.0 %18.0 %0.6 %
21 jun16 - 20 junYouGov17.4 %5.3 %11.7 %3.4 %2.5 %22.3 %8.0 %4.2 %24.0 %1.2 %
22 jun7 - 19 junIpsos16.0 %7.0 %12.0 %3.0 %2.0 %29.0 %8.0 %4.0 %18.0 %1.0 %
29 jun5 - 25 junNovus15.9 %5.8 %12.5 %3.3 %1.3 %27.3 %8.4 %4.5 %20.0 %1.0 %
1 jul16 - 29 junInizio16.8 %4.7 %12.4 %4.0 %1.4 %27.1 %7.0 %3.1 %21.1 %2.4 %
5 jul28 jun - 4 julDemoskop15.7 %6.7 %11.9 %2.6 %1.8 %27.0 %8.0 %4.9 %20.1 %1.3 %
10 jul7 jun - 6 julSkop15.0 %6.4 %12.8 %3.0 %3.0 %27.1 %7.3 %4.4 %20.2 %0.8 %
23 jul14 - 19 julSentio12.7 %5.7 %11.6 %3.8 %1.8 %22.4 %9.2 %3.8 %26.8 %2.2 %
9 aug1 - 8 augDemoskop17.2 %6.4 %12.9 %4.0 %1.6 %28.4 %7.4 %4.4 %16.6 %1.1 %
10 aug31 jul - 6 augNovus15.2 %5.5 %12.8 %4.3 %1.8 %29.3 %7.6 %3.9 %18.7 %0.9 %
16 aug15 - 15 julYouGov17.8 %5.3 %10.5 %2.6 %2.4 %24.9 %8.0 %4.1 %23.0 %1.4 %
16 aug7 - 14 augInizio16.0 %4.1 %12.9 %4.8 %1.6 %28.7 %6.8 %2.6 %20.1 %2.4 %
16 aug11 - 15 augYouGov16.1 %4.6 %11.5 %2.9 %2.2 %25.4 %8.2 %4.3 %23.6 %1.2 %
17 aug11 - 14 augSentio15.1 %4.1 %10.5 %3.2 %2.4 %23.5 %8.6 %4.3 %27.4 %0.9 %
19 aug7 - 17 augSifo16.2 %6.2 %12.4 %3.6 %1.9 %30.0 %6.4 %4.1 %18.3 %0.9 %
22 aug10 - 21 augIpsos17.0 %6.0 %11.0 %3.0 %2.0 %29.0 %8.0 %5.0 %19.0 %-
7 sep7 aug - 3 sepNovus16.3 %5.4 %12.0 %3.9 %-29.7 %6.8 %4.8 %18.1 %3.0 %
8 sep29 aug - 5 sepDemoskop17.3 %5.2 %11.2 %2.8 %2.0 %30.3 %8.0 %4.6 %18.1 %0.5 %
9 sep1 - 6 sepInizio16.5 %3.6 %12.3 %4.7 %1.5 %28.8 %6.5 %3.5 %19.9 %2.7 %
16 sep4 - 14 sepSifo17.4 %5.0 %11.9 %3.7 %2.0 %29.7 %7.4 %4.5 %17.8 %0.6 %
16 sep8 - 11 sepSentio17.0 %4.7 %11.5 %3.1 %2.8 %25.3 %6.9 %4.1 %23.4 %1.2 %
19 sep7 - 18 sepIpsos16.0 %6.0 %13.0 %3.0 %3.0 %29.0 %7.0 %4.0 %18.0 %1.0 %
20 sep14 - 18 sepYouGov16.0 %5.5 %9.4 %3.1 %2.0 %26.3 %7.5 %3.1 %25.3 %1.8 %
3 okt24 sep - 1 oktDemoskop17.2 %4.5 %12.6 %3.7 %1.6 %32.1 %7.9 %4.4 %15.3 %0.7 %
8 okt4 sep - 1 oktNovus16.2 %6.4 %12.5 %3.5 %-29.4 %7.9 %4.3 %17.5 %2.3 %
11 okt5 - 9 oktSentio16.8 %5.5 %9.6 %2.3 %1.9 %25.9 %8.8 %4.0 %22.8 %2.4 %
12 okt3 - 9 oktInizio18.7 %3.7 %11.5 %4.4 %1.7 %30.1 %6.6 %3.2 %17.9 %2.2 %
14 okt2 - 12 oktSifo18.6 %6.1 %12.3 %2.9 %1.1 %30.5 %8.3 %3.8 %15.0 %1.4 %
25 okt12 - 22 oktIpsos22.0 %6.0 %10.0 %3.0 %2.0 %30.0 %7.0 %4.0 %15.0 %1.0 %
26 okt20 - 23 oktYouGov19.9 %5.4 %9.0 %3.0 %2.1 %25.2 %7.7 %3.2 %21.9 %2.6 %
2 nov2 - 29 oktNovus20.6 %4.8 %10.8 %3.8 %-29.8 %7.6 %4.0 %16.2 %2.4 %
2 nov25 okt - 1 novDemoskop21.9 %4.9 %9.1 %2.8 %2.2 %28.2 %7.5 %4.4 %18.1 %0.9 %
11 nov30 okt - 9 novSifo22.4 %5.4 %10.3 %3.1 %2.1 %29.8 %6.9 %4.2 %14.7 %1.1 %
16 nov8 - 13 novInizio23.2 %3.3 %10.1 %4.0 %2.0 %28.6 %6.8 %4.0 %15.4 %2.6 %