Alla genomförda opinionsundersökningar

Denna sida visar alla de undersökningar som utgör datagrunnlaget för denna sidan. De är sorterade i fallande kronologisk ordning efter genomförande, och organiserade per år.

Notera att institut är listade under det namn de går under idag, vilket inte nödvändigtvis är samma namn som institutet hade då undersökningen genomfördes.

Alla undersökningar publicerade september
PubliceradInstitutModeraternaLiberalernaCenterpartietKristdemokraternaFeministiskt InitiativSocialdemokraternaVänsterpartietMiljöpartietSverigedemokraternaÖvriga partier
13 janDemoskop24.3 %4.7 %9.4 %2.6 %2.1 %26.7 %8.1 %4.7 %16.2 %1.2 %
26 janNovus22.4 %5.4 %9.3 %3.3 %2.0 %26.9 %7.7 %4.4 %17.7 %0.9 %
19 janInizio21.3 %4.7 %9.7 %3.7 %1.0 %25.8 %6.9 %4.3 %21.5 %1.1 %
22 janYouGov21.4 %4.5 %8.9 %2.8 %2.6 %21.5 %8.1 %3.9 %24.7 %1.6 %
21 janSifo21.9 %5.3 %9.3 %2.6 %2.1 %29.7 %8.0 %4.3 %16.0 %0.8 %
23 janSentio18.4 %5.5 %8.9 %3.9 %3.0 %21.8 %9.1 %5.4 %22.3 %1.7 %
31 janIpsos23.0 %7.0 %9.0 %3.0 %2.0 %25.0 %8.0 %4.0 %16.0 %3.0 %
9 febSifo19.8 %5.9 %11.6 %3.9 %2.1 %27.3 %7.4 %4.6 %16.5 %0.9 %
9 febDemoskop18.5 %5.8 %11.1 %3.6 %2.1 %26.9 %9.0 %4.7 %17.5 %0.8 %
23 febNovus19.1 %5.3 %11.5 %3.1 %2.3 %27.1 %7.8 %4.5 %18.5 %0.8 %
16 febInizio19.8 %5.4 %10.9 %4.2 %1.2 %25.0 %7.3 %3.7 %21.5 %1.0 %
19 febSifo20.4 %5.6 %11.8 %3.6 %1.9 %27.5 %6.9 %4.9 %16.8 %0.6 %
22 febIpsos20.0 %6.0 %12.0 %3.0 %2.0 %27.0 %7.0 %4.0 %17.0 %2.0 %
23 febSentio16.7 %4.6 %10.7 %3.0 %1.7 %23.2 %8.2 %3.6 %26.9 %1.4 %
22 febYouGov17.0 %4.2 %11.8 %3.6 %2.5 %23.5 %8.1 %3.9 %23.9 %1.5 %
10 marDemoskop16.6 %5.1 %12.1 %3.0 %2.0 %27.8 %7.9 %5.7 %18.2 %1.6 %
23 marNovus18.0 %5.9 %12.2 %3.2 %2.0 %26.7 %7.1 %3.6 %19.2 %2.1 %
18 marSifo18.4 %5.7 %14.2 %2.8 %1.3 %28.7 %7.1 %4.5 %16.7 %0.6 %
17 marSentio15.2 %3.9 %11.0 %2.4 %3.0 %24.1 %8.9 %3.4 %26.0 %2.1 %
16 marInizio17.6 %4.7 %12.1 %4.0 %1.6 %25.7 %7.1 %3.1 %22.2 %1.9 %
22 marIpsos17.0 %7.0 %13.0 %3.0 %2.0 %27.0 %8.0 %5.0 %18.0 %-
22 marYouGov15.4 %6.5 %12.5 %3.0 %3.4 %22.0 %8.7 %3.5 %23.9 %1.1 %
7 aprDemoskop17.8 %6.0 %13.5 %2.8 %1.8 %26.2 %7.4 %5.7 %17.8 %1.0 %
19 aprNovus16.4 %5.2 %12.6 %3.4 %2.5 %28.2 %7.4 %4.2 %19.0 %1.1 %
15 aprSifo17.5 %5.4 %13.8 %2.9 %1.8 %29.9 %8.2 %3.2 %16.7 %0.6 %
12 aprSentio15.8 %4.8 %8.7 %3.7 %2.2 %23.3 %7.2 %4.8 %27.2 %2.3 %
29 aprIpsos17.0 %6.0 %12.0 %4.0 %2.0 %29.0 %8.0 %3.0 %18.0 %1.0 %
20 aprInizio16.8 %4.4 %12.5 %4.6 %-28.3 %6.7 %2.5 %21.2 %3.0 %
19 aprYouGov15.6 %5.5 %12.8 %3.6 %2.5 %24.1 %6.3 %2.7 %25.6 %1.3 %
28 aprSifo18.1 %5.5 %13.0 %2.6 %-29.2 %7.8 %5.0 %16.5 %2.3 %
3 majInizio16.8 %5.0 %13.3 %4.7 %-26.5 %6.9 %2.9 %20.7 %3.2 %
4 majDemoskop18.0 %5.5 %12.8 %3.7 %3.3 %27.8 %6.6 %4.6 %17.3 %0.4 %
11 majNovus16.4 %5.3 %12.2 %3.9 %1.9 %28.3 %7.5 %4.3 %19.5 %0.7 %
14 majSifo17.5 %5.7 %12.6 %2.7 %2.6 %29.5 %7.8 %3.7 %16.6 %1.3 %
10 majSentio17.9 %4.8 %10.6 %2.5 %2.6 %24.0 %8.1 %4.1 %23.2 %2.2 %
1 junSCB18.1 %5.0 %11.3 %3.2 %-31.1 %6.3 %4.5 %18.4 %2.1 %
17 majYouGov16.0 %5.4 %12.8 %2.9 %2.6 %25.3 %8.1 %2.1 %23.6 %1.2 %
19 majInizio16.8 %4.7 %13.6 %4.2 %-25.7 %7.2 %3.0 %20.8 %4.0 %
24 majIpsos15.0 %7.0 %13.0 %4.0 %2.0 %26.0 %9.0 %3.0 %19.0 %2.0 %
18 junNovus16.6 %5.6 %13.3 %3.1 %2.0 %27.3 %7.6 %4.3 %19.3 %0.9 %
8 junSentio15.9 %4.2 %11.2 %3.5 %2.5 %24.7 %7.9 %3.1 %25.0 %2.0 %
8 junDemoskop18.2 %4.8 %11.0 %2.6 %2.6 %26.7 %8.9 %3.1 %20.2 %1.9 %
18 junSifo15.9 %6.2 %13.4 %2.9 %2.1 %29.2 %7.7 %4.0 %18.0 %0.6 %
17 junInizio16.4 %4.2 %12.8 %4.4 %-27.4 %6.7 %3.1 %20.4 %4.6 %
22 junIpsos16.0 %7.0 %12.0 %3.0 %2.0 %29.0 %8.0 %4.0 %18.0 %1.0 %
29 junNovus15.9 %5.8 %12.5 %3.3 %1.3 %27.3 %8.4 %4.5 %20.0 %1.0 %
21 junYouGov17.4 %5.3 %11.7 %3.4 %2.5 %22.3 %8.0 %4.2 %24.0 %1.2 %
10 julSkop15.0 %6.4 %12.8 %3.0 %3.0 %27.1 %7.3 %4.4 %20.2 %0.8 %
1 julInizio16.8 %4.7 %12.4 %4.0 %1.4 %27.1 %7.0 %3.1 %21.1 %2.4 %
5 julDemoskop15.7 %6.7 %11.9 %2.6 %1.8 %27.0 %8.0 %4.9 %20.1 %1.3 %
16 augYouGov17.8 %5.3 %10.5 %2.6 %2.4 %24.9 %8.0 %4.1 %23.0 %1.4 %
23 julSentio12.7 %5.7 %11.6 %3.8 %1.8 %22.4 %9.2 %3.8 %26.8 %2.2 %
10 augNovus15.2 %5.5 %12.8 %4.3 %1.8 %29.3 %7.6 %3.9 %18.7 %0.9 %
9 augDemoskop17.2 %6.4 %12.9 %4.0 %1.6 %28.4 %7.4 %4.4 %16.6 %1.1 %
16 augInizio16.0 %4.1 %12.9 %4.8 %1.6 %28.7 %6.8 %2.6 %20.1 %2.4 %
19 augSifo16.2 %6.2 %12.4 %3.6 %1.9 %30.0 %6.4 %4.1 %18.3 %0.9 %
22 augIpsos17.0 %6.0 %11.0 %3.0 %-29.0 %8.0 %5.0 %19.0 %2.0 %
17 augSentio15.1 %4.1 %10.5 %3.2 %2.4 %23.5 %8.6 %4.3 %27.4 %0.9 %
16 augYouGov16.1 %4.6 %11.5 %2.9 %2.2 %25.4 %8.2 %4.3 %23.6 %1.2 %