Alla genomförda opinionsundersökningar

Denna sida visar alla de undersökningar som utgör datagrunnlaget för denna sidan. De är sorterade i fallande kronologisk ordning efter genomförande, och organiserade per år.

Notera att institut är listade under det namn de går under idag, vilket inte nödvändigtvis är samma namn som institutet hade då undersökningen genomfördes.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Alla undersökningar publicerade september
PubliceradPeriodInstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaÖvriga partier
5 jan6 dec - 2 janNovus10.5 %31.3 %3.4 %6.7 %2.2 %18.7 %5.6 %20.1 %1.5 %
11 jan28 dec - 5 janDemoskop9.3 %29.2 %2.8 %8.3 %3.2 %21.8 %5.4 %17.8 %2.2 %
21 jan10 - 20 janSifo9.6 %31.1 %3.0 %7.0 %2.9 %20.9 %4.4 %19.2 %1.9 %
25 jan11 - 24 janIpsos10.0 %31.0 %3.0 %6.0 %4.0 %21.0 %6.0 %18.0 %1.0 %
3 feb3 - 30 janNovus9.8 %29.3 %3.5 %7.4 %2.7 %20.5 %5.4 %19.8 %1.6 %
7 feb28 - 30 janSentio8.7 %29.4 %3.6 %6.8 %2.9 %21.1 %5.5 %20.2 %1.8 %
11 feb1 - 8 febDemoskop10.0 %28.2 %2.8 %7.9 %3.2 %22.0 %5.6 %19.2 %1.1 %
18 feb7 - 17 febSifo10.1 %29.6 %3.6 %6.9 %2.7 %20.9 %5.3 %19.3 %1.6 %
21 feb11 - 14 febSkop11.8 %31.4 %3.1 %7.3 %2.7 %19.1 %4.2 %19.0 %1.4 %
22 feb8 - 20 febIpsos10.0 %29.0 %3.0 %7.0 %3.0 %21.0 %5.0 %20.0 %2.0 %
3 mar31 jan - 27 febNovus8.9 %32.0 %3.2 %6.8 %2.1 %21.2 %5.1 %19.4 %1.3 %
7 mar28 feb - 2 marSentio9.5 %29.2 %2.8 %5.8 %2.5 %21.4 %7.1 %19.4 %2.3 %
11 mar1 - 9 marDemoskop7.4 %32.4 %2.9 %7.5 %2.2 %22.0 %6.5 %17.5 %1.6 %
20 mar7 - 17 marSifo8.6 %32.8 %2.7 %7.0 %2.4 %21.4 %4.9 %18.6 %1.6 %
29 mar15 - 27 marIpsos8.0 %33.0 %3.0 %7.0 %2.0 %22.0 %6.0 %19.0 %-
1 apr24 - 29 marSentio9.1 %30.4 %3.6 %4.3 %3.1 %20.6 %5.3 %20.8 %2.8 %
6 apr7 mar - 3 aprNovus8.3 %32.0 %3.3 %6.8 %2.1 %21.5 %5.7 %18.7 %1.6 %
8 apr29 mar - 5 aprDemoskop8.1 %31.5 %3.5 %8.0 %2.4 %22.9 %5.4 %17.0 %1.2 %
20 apr6 - 14 aprSkop9.2 %34.7 %2.9 %7.4 %2.9 %20.2 %5.8 %15.6 %1.3 %
22 apr11 - 21 aprSifo8.7 %33.0 %2.9 %7.1 %2.4 %21.2 %4.9 %18.2 %1.6 %
2 maj12 - 26 aprIpsos9.0 %30.0 %4.0 %6.0 %3.0 %22.0 %6.0 %18.0 %2.0 %
2 maj21 - 25 aprSentio8.9 %28.3 %3.1 %5.1 %2.9 %22.3 %5.5 %21.1 %2.8 %
4 maj4 apr - 1 majNovus9.0 %31.9 %3.3 %6.9 %2.5 %21.0 %5.9 %17.9 %1.6 %
6 maj26 apr - 4 majDemoskop7.3 %31.2 %3.0 %7.9 %2.9 %22.9 %6.4 %16.9 %1.5 %
13 maj4 - 10 majInfostat8.2 %27.7 %3.7 %5.9 %3.5 %21.3 %6.0 %21.0 %2.7 %
13 maj2 - 12 majSifo8.2 %32.6 %2.7 %6.3 %3.6 %20.8 %5.6 %18.1 %2.1 %
24 maj10 - 22 majIpsos9.0 %32.0 %3.0 %5.0 %3.0 %22.0 %5.0 %18.0 %3.0 %
26 maj19 - 23 majSentio7.8 %29.2 %4.1 %5.3 %2.6 %20.4 %8.5 %19.4 %2.7 %
2 jun28 apr - 25 majSCB7.8 %33.3 %3.3 %6.7 %3.4 %21.3 %5.2 %17.0 %2.0 %
9 jun9 maj - 5 junNovus9.4 %30.2 %3.3 %5.9 %3.5 %21.5 %6.3 %18.0 %1.9 %
10 jun31 maj - 9 junDemoskop7.6 %30.9 %3.9 %7.7 %4.2 %22.1 %5.7 %16.9 %1.0 %
17 jun6 - 16 junSifo7.9 %33.7 %3.4 %6.0 %4.4 %19.3 %6.3 %17.4 %1.6 %
21 jun7 - 19 junIpsos9.0 %31.0 %3.0 %5.0 %5.0 %20.0 %6.0 %19.0 %2.0 %
30 jun12 - 25 junNovus8.8 %31.7 %3.5 %5.4 %5.0 %19.6 %6.7 %17.4 %1.9 %
4 jul22 - 30 junDemoskop8.4 %30.3 %4.9 %7.1 %4.7 %21.0 %6.1 %16.3 %1.2 %
26 jul8 - 11 julSkop10.3 %31.5 %3.6 %6.2 %6.1 %18.5 %5.7 %16.6 %1.5 %
4 aug24 jul - 2 augDemoskop7.2 %28.7 %4.8 %7.2 %5.7 %20.3 %6.9 %17.7 %1.5 %
11 aug1 - 7 augNovus7.2 %30.6 %5.2 %6.8 %5.1 %18.6 %6.3 %18.6 %1.6 %
12 aug9 - 11 augSifo7.6 %31.2 %4.6 %5.3 %5.7 %20.7 %6.1 %16.5 %2.3 %
15 aug11 - 14 augSifo8.0 %29.9 %5.6 %5.7 %5.5 %19.2 %6.5 %16.9 %2.7 %
18 aug8 - 14 augNovus9.7 %28.5 %4.5 %6.0 %5.8 %19.6 %5.6 %18.8 %1.5 %
18 aug11 - 16 augSentio9.2 %28.0 %4.7 %4.6 %4.4 %21.3 %6.6 %18.7 %2.5 %
18 aug14 - 17 augSifo8.0 %31.2 %5.5 %6.0 %5.9 %18.2 %5.6 %17.1 %2.5 %
21 aug17 - 20 augSifo8.0 %32.5 %5.5 %6.1 %5.5 %17.3 %5.8 %16.8 %2.5 %
22 aug16 - 21 augDemoskop8.9 %28.9 %4.8 %6.8 %4.2 %19.9 %6.4 %18.7 %1.4 %
22 aug18 - 22 augSkop8.5 %27.8 %5.9 %8.6 %6.3 %17.5 %4.9 %19.3 %1.2 %
22 aug18 - 21 augNovus9.6 %27.8 %5.5 %6.7 %4.4 %17.4 %6.0 %21.5 %1.1 %
24 aug21 - 23 augNovus8.5 %28.2 %4.8 %6.9 %6.1 %17.5 %5.1 %22.0 %0.9 %
24 aug20 - 23 augSifo7.9 %30.2 %4.7 %6.0 %4.8 %18.6 %6.3 %19.2 %2.3 %
25 aug21 - 25 augSkop9.3 %28.5 %4.9 %7.0 %6.1 %18.3 %6.2 %18.6 %1.1 %
26 aug16 - 24 augIpsos8.5 %30.4 %5.0 %6.9 %4.6 %16.6 %5.5 %20.7 %1.8 %
26 aug23 - 25 augNovus8.4 %27.9 %4.8 %5.6 %5.5 %17.8 %6.1 %22.8 %1.1 %
26 aug23 - 25 augSifo7.3 %31.2 %5.7 %5.8 %5.2 %17.5 %5.8 %19.8 %1.7 %
26 aug22 - 26 augSkop9.4 %27.9 %5.5 %7.9 %5.7 %18.7 %5.3 %18.6 %1.0 %
27 aug27 - 27 augSkop8.6 %28.5 %5.2 %7.7 %6.3 %18.4 %5.3 %18.3 %1.7 %
28 aug25 - 27 augNovus8.6 %30.2 %4.4 %7.3 %4.5 %16.2 %5.9 %21.1 %1.8 %
29 aug21 - 29 augDemoskop7.8 %29.6 %5.3 %7.5 %4.6 %18.0 %5.4 %20.6 %1.2 %
29 aug26 - 28 augSifo7.7 %30.9 %5.3 %6.4 %5.8 %18.0 %5.0 %19.4 %1.5 %
30 aug21 - 28 augSentio9.6 %24.1 %4.4 %5.8 %4.0 %18.7 %6.9 %24.4 %2.1 %
30 aug24 - 28 augSkop8.7 %27.2 %5.3 %8.2 %6.1 %18.5 %6.7 %18.6 %0.7 %
30 aug27 - 29 augNovus7.5 %29.8 %5.6 %7.7 %5.2 %15.6 %6.4 %20.9 %1.3 %
31 aug26 - 30 augIpsos8.7 %28.3 %5.7 %6.1 %4.8 %16.8 %6.1 %22.2 %1.3 %
31 aug28 - 30 augNovus7.8 %28.1 %5.9 %7.3 %5.6 %18.3 %6.6 %19.5 %0.9 %
31 aug28 - 31 augSkop8.1 %28.7 %5.8 %8.3 %6.7 %16.0 %6.1 %18.8 %1.5 %
1 sep30 aug - 1 sepSifo7.6 %29.0 %4.9 %7.5 %6.2 %16.8 %6.3 %20.0 %1.7 %
1 sep29 aug - 1 sepSkop8.8 %30.4 %5.7 %8.0 %7.4 %14.8 %5.6 %18.4 %0.9 %
1 sep29 aug - 1 sepNovus8.4 %26.6 %5.9 %6.8 %5.3 %18.9 %7.2 %20.0 %0.9 %
1 sep30 aug - 1 sepSifo7.6 %29.0 %4.9 %7.5 %6.2 %16.8 %6.3 %20.0 %1.7 %
2 sep30 aug - 2 sepSkop8.1 %30.9 %6.6 %8.1 %5.5 %16.2 %5.1 %18.8 %0.7 %
2 sep30 aug - 2 sepNovus8.5 %28.7 %4.9 %7.0 %4.4 %17.6 %7.1 %21.0 %0.8 %
3 sep31 aug - 2 sepSifo7.4 %28.5 %4.8 %7.8 %5.8 %17.3 %6.6 %20.1 %1.7 %
4 sep1 - 4 sepNovus8.2 %29.8 %4.8 %7.5 %4.3 %18.1 %6.8 %19.8 %0.7 %
5 sep31 aug - 4 sepDemoskop8.3 %29.2 %4.3 %8.1 %5.3 %18.3 %5.3 %20.5 %0.7 %
5 sep1 - 4 sepSkop7.2 %30.0 %7.8 %7.5 %4.8 %17.6 %5.9 %18.8 %0.4 %
5 sep2 - 4 sepSifo7.7 %28.5 %4.8 %7.6 %5.9 %18.1 %6.2 %19.4 %1.8 %
6 sep31 aug - 5 sepIpsos8.4 %28.4 %5.3 %7.6 %4.2 %18.2 %6.2 %20.4 %1.3 %
6 sep2 - 6 sepSkop7.7 %27.9 %7.5 %7.0 %5.4 %17.7 %6.3 %19.7 %0.8 %
8 sep4 - 8 sepSkop8.0 %28.0 %7.9 %7.2 %6.3 %15.2 %7.2 %19.4 %0.8 %
8 sep5 - 7 sepSifo7.4 %29.5 %6.2 %7.0 %5.8 %17.1 %6.1 %20.2 %0.7 %
8 sep4 - 7 sepNovus7.4 %29.0 %5.2 %7.5 %5.1 %18.0 %5.8 %21.0 %1.0 %
9 sep5 aug - 9 sepIpsos7.4 %28.8 %5.8 %8.0 %4.2 %18.2 %4.8 %21.0 %1.8 %
9 sep6 - 8 sepSifo7.9 %29.0 %6.4 %6.6 %6.0 %16.2 %6.1 %20.7 %1.1 %
9 sep5 - 8 sepNovus7.8 %30.3 %4.5 %7.1 %5.2 %17.1 %5.9 %21.2 %0.9 %
10 sep1 - 9 sepDemoskop6.9 %29.5 %5.3 %7.9 %4.9 %18.7 %5.3 %20.5 %1.0 %
10 sep5 - 9 sepSkop8.0 %28.6 %7.4 %7.6 %6.0 %16.3 %6.0 %19.3 %0.8 %
11 sep11 - 11 sepSVT7.0 %29.3 %5.8 %7.7 %4.7 %18.8 %5.2 %20.5 %1.0 %
11 sep11 - 11 sepTV47.5 %29.7 %6.0 %7.4 %4.9 %16.0 %5.8 %21.3 %1.4 %