Om opinionsinstituten

Ipsos

Ipsos väljarbarometer är beställd av DN och publiceras en gång i månaden och bygger på intervjuer med ett slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon.

Vanligtvis intervjuas ca 1 200 personer. Frågan som ställs är "Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?".

Synovate (som syns bland historiska mätningar) är numera en integrerad del av Ipsos.

Läs mer om Ipsos på deras hemsida.

Demoskop

Demoskop väljarbarometer är beställd av Expressen och publiceras en gång i månaden. Den bygger på intervjuer med ett slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon.

Vanligtvis intervjuas ca 1 200 personer. Frågan som ställs är "Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?".

Läs mer om Demoskop på deras hemsida.

Inizio

Inizios väljarbarometer är gjord på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Den bygger på ett kvoterat urval på ålder, kön och region som stratifieras i efterhand på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Vanligtvis intervjuas drygt 2 000 personer. Frågan som ställs är "Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?", följt av "Vilket parti lutar det mot?" och till sist "Vilket parti tycker du är minst dåligt?".

Läs mer om Inizio på deras hemsida.

Sifo

TNS Sifos väljarbarometer är beställd SvD och GP och publiceras en gång i månaden. Den bygger på intervjuer med ett slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon, och kompletteras med ett slumpmässigt urval från Sifos webbpanel. Telefonintervjuver och webbpanelen vägs samman, där telefonintervjuver utgör 90 % utav den opinionssiffra som redovisas, och webbpanelen viktas in som 10 % av urvalet.

Vanligtvis intervjuas ca 2 000 personer över telefon, och ca 8 000 tillfrågas över webbpanelen. Totalt ca. 10 000 deltagare. Frågan som ställs är "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?".

Läs mer om Sifo på deras hemsida.

Novus

Novus väljarbarometer är beställd av TV4 och publiceras normalt en gång i månaden. Den bygger på intervjuer med ett slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon.

Vanligtvis intervjuas ca 3 000 personer. Frågan som ställs är "Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?".

Läs mer om Novus på deras hemsida.

SCB

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför efter beslut av riksdagen Partisympatiundersökningen (PSU). Undersökningen genomförs i maj och november årligen sedan 1972, och bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. Den publiceras som regel den första i månaden efter att undersökningen är genomförd.

Den omfattar intervjuer med drygt 9 000 personer. Frågan som ställs är "Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?".

Läs mer om SCB på deras hemsida.

Skop

Skop publiceras normalt en gång i månaden och bygger på intervjuer med ett representativt urval i åldern 18-84 år som var bosatta i hela riket. Huvuddelen av intervjuerna utförs per telefon, men de som ej kan nås per telefon intervjuas genom postal enkät eller med webbpanel.

Vanligtvis intervjuas drygt 1 000 personer. Frågan som ställs är "Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?".

Läs mer om Skop på deras hemsida.

YouGov

YouGovs väljaropinion är beställd av tidningnen Metro och publiceras en gång i månaden. Den genomförs med hjälp av en förrekryterad onlinepanel. Panelen består ca 60 000 kvinnor och män i åldrarna 18+, som själva vill delta i undersökningar. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval.

Vanligtvis genomför ca 1 500 personer undersökningen. Frågan som ställs är: "Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?".

Läs mer om YouGov på deras hemsida.

Sentio

Sentio Research svenska partibarometer genomförs en gång per månad genom en webbpanel. I övrigt finns sparsamt med information tillgänglig kring Sentios metod.

Vanligtvis svarar ca 1 000 personer. Frågan som ställs är: "Hur skulle du rösta om det vore val till Riksdagen i dag?".

Läs mer om Sentio på deras hemsida.

Hur träffsäkra har instituten varit i tidigare val?

Nedanstående tabeller visar avvik från valresultat i opinionsundersökningar. Ett positvit tal (röd färg) innebär att det institutet överskattade partiet med så många procentenheter. Ett negativt tal (blå färg) innebär att institutet underskattade partiet.

En grön rad innebär att det instituten är bra på att förutse valresultatet.

En rad med omväxlande röd och blå färg, innebär att det institutet tenderar att över- eller underskatta resultatet.

Avvik från valresultatet 2002 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Sifo+0.6 %+2.5 %-0.9 %-1.2 %-6.3 %+8.2 %-0.8 %-1.4 %21.9 %
Ipsos+1.7 %+1.4 %-0.7 %-0.2 %-6.6 %+4.2 %+1.1 %-1.4 %17.3 %
Skop+2.7 %-1.8 %-1.2 %-0.6 %-6.4 %+8.2 %+1.2 %-1.4 %23.5 %
Novus+1.6 %-4.5 %+0.1 %-1.0 %-4.7 %+6.4 %+3.1 %-1.4 %22.8 %
Demoskop+4.8 %-5.1 %-0.1 %-0.8 %-4.2 %+4.8 %+1.5 %-1.4 %22.7 %
SVT+1.6 %-2.5 %+0.5 %+0.6 %-0.4 %0.0 %+0.2 %-1.4 %7.2 %
YouGov+1.0 %-3.1 %-0.2 %-1.2 %-0.2 %+2.2 %+1.6 %-1.4 %10.9 %
Avvik från valresultatet 2006 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Sifo-0.3 %-0.4 %+0.7 %-1.3 %+2.8 %+0.5 %+0.3 %-2.9 %9.2 %
Demoskop+1.0 %-1.3 %0.0 %-3.3 %+2.4 %+4.2 %-1.1 %-2.9 %16.2 %
Skop-1.5 %+0.5 %-0.1 %-1.8 %+2.6 %+0.7 %+0.6 %-2.9 %10.7 %
Ipsos-1.2 %-0.2 %+0.6 %-2.2 %+2.7 %+2.4 %-1.0 %-2.9 %13.2 %
SVT+1.2 %-4.7 %+1.5 %+0.5 %+0.6 %+0.2 %0.0 %-1.0 %9.7 %
Avvik från valresultatet 2010 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Sifo-0.2 %-0.1 %+2.7 %-1.9 %-0.8 %+2.5 %+0.1 %-1.6 %9.9 %
Novus-1.2 %+2.0 %+1.9 %-2.4 %-0.2 %+1.7 %-0.6 %-1.5 %11.5 %
Skop-0.1 %0.0 %+1.6 %-2.5 %-0.5 %+2.6 %-0.9 %-0.8 %9.0 %
Inizio+0.5 %-1.1 %+2.4 %-1.2 %-0.4 %-2.0 %-1.1 %+0.8 %9.5 %
Ipsos-1.2 %+0.6 %+3.5 %-1.5 %+0.3 %-0.8 %+0.3 %-2.1 %10.3 %
Sentio-0.4 %-1.9 %+1.4 %-1.1 %-0.2 %+1.3 %+0.2 %-0.1 %6.6 %
Demoskop+0.2 %-1.0 %+1.2 %-0.4 %+0.4 %+1.8 %-0.7 %-1.3 %7.0 %
SVT+0.5 %-0.7 %+1.7 %+0.5 %+0.1 %-1.0 %+0.1 %-1.1 %5.7 %
Avvik från valresultatet 2014 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Sifo+0.9 %-0.3 %+4.5 %-1.5 %+0.7 %+0.6 %-0.3 %-3.9 %12.6 %
Inizio+1.5 %-1.4 %+2.9 %-0.9 %+2.1 %-3.5 %-0.3 %-1.3 %13.9 %
Sentio+1.7 %-0.9 %+1.4 %-1.4 %+0.2 %-2.1 %+0.1 %-1.1 %8.9 %
Novus+1.0 %+1.2 %+3.7 %-0.1 %+1.4 %-2.0 %-0.3 %-4.0 %13.6 %
Ipsos+1.3 %+0.8 %+4.7 %-2.1 %+1.1 %-2.5 %-0.3 %-3.5 %16.2 %
Demoskop+0.8 %-1.1 %+2.9 %-1.4 %+0.2 %+0.1 %-1.0 %-0.7 %8.1 %
Skop+2.6 %+1.0 %+1.0 %-0.8 %+0.4 %-1.3 %+0.5 %-3.5 %11.1 %
YouGov+1.0 %+1.1 %+1.1 %-1.7 %+1.2 %-2.2 %+0.7 %-1.5 %10.5 %
SVT+2.3 %-2.3 %+1.9 %+0.4 %+1.0 %-1.5 %+0.4 %-4.9 %14.7 %
Avvik från valresultatet 2018 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Novus+1.6 %-4.0 %+0.8 %+1.0 %+0.4 %-1.7 %-3.3 %+4.1 %16.9 %
Sifo+1.2 %-2.5 %+1.2 %+1.7 %+0.5 %+0.5 %-3.0 %-0.7 %11.3 %
Sentio+2.6 %-5.8 %+0.3 %-1.0 %-1.2 %-0.2 %-2.5 %+4.3 %17.9 %
Ipsos+1.5 %-3.4 %+1.7 %+1.5 %+0.4 %-2.1 %-2.3 %+1.5 %14.4 %
Demoskop+0.8 %-4.7 %+2.1 %+2.5 %-0.7 %-0.1 %-2.7 %+2.1 %15.7 %
Inizio+0.7 %-3.7 %+0.9 %-0.1 %-0.8 %+1.1 %-1.1 %+1.3 %9.6 %
Skop+1.2 %-3.8 %+1.4 %-0.4 %+0.8 %-2.7 %-1.7 %+2.6 %14.6 %
YouGov+1.2 %-6.4 %+0.7 %-0.7 %-0.2 %-4.0 %-2.5 %+6.7 %22.4 %
SVT+1.0 %-2.1 %-0.2 %+0.3 %+0.0 %-2.0 %+1.1 %+1.7 %8.4 %
TV4+1.8 %-2.9 %+1.4 %+0.8 %+0.2 %-1.4 %+0.3 %-1.2 %10.0 %
Avvik från valresultatet 2022 per institut
InstitutVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaAvvik (summa)
Novus+0.5 %+0.3 %+0.1 %+0.1 %+0.5 %-0.5 %+1.0 %-1.9 %4.9 %
Sifo+0.9 %+0.9 %-0.5 %-1.4 %+1.1 %+1.6 %+0.8 %-4.0 %11.2 %
Sentio+2.5 %-2.3 %-0.4 %-2.1 %-0.2 %+2.2 %+1.3 %-1.8 %12.8 %
Demoskop+2.2 %-1.4 %-0.3 %+0.1 %-0.4 %+0.8 %+1.1 %-1.8 %8.1 %
Ipsos+1.8 %+0.1 %-0.1 %+0.2 %0.0 %-2.5 %+0.2 %+0.2 %5.1 %
Skop+1.8 %-2.5 %+0.8 %+1.9 %+1.7 %-1.6 %-0.4 %-1.2 %11.9 %
SVT+0.3 %-1.0 %+0.7 %+1.0 %+0.1 %-0.3 %-0.1 %0.0 %3.5 %
TV4+0.8 %-0.6 %+0.9 %+0.7 %+0.3 %-3.1 %+0.5 %+0.8 %7.7 %