Historisk opinionsstatistik

Opinionsundersökningar över tid

Andel av Opinionen

Blockledning, med SDs vågmästarmarginal